Organic25 x D2 Place One 2017

 

由7月1號至9月31號,12:30-21:00,Organic35 在荔枝角D2 Place One 3/F,第一次擺放Pop up Store體驗店,我哋七款嘅手工皂亦都正式登場! 感謝在首兩個星期已經要多次補貨。 雖然有朋友覺得人流不算多,但是看到有很多支持香港品牌嘅客戶,可以向他們宣傳我們和認識正面的護膚品牌,都是一件值得鼓勵和成為堅持的動力。